poniedziałek, 17.06.2024
Ważne
Strona Główna » Rada Dzielnicy Siedlce » Podsumowanie I Kadencji Rady

Podsumowanie I Kadencji Rady

Rada Dzielnicy Siedlce kończy swoją pierwszą, historyczną kadencję. Jak wychodzimy w podsumowaniach? Przede wszystkim stworzyliśmy grono aktywnych, zaangażowanych radnych, z sukcesem realizujących swoje projekty, pracujących w komisjach i utrzymujących kontakt z mieszkańcami. 33 sesje, na których przedyskutowaliśmy i podjęliśmy kilkadziesiąt uchwał: od corocznych budżetów, przez wyrazy poparcia dla inicjatyw mieszkańców, stanowisk wobec kontrowersyjnych inwestycji, aż po opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

To były merytoryczne dyskusje i kompleksowe opinie. Niezależnie od tego czy protestowaliśmy przeciwko opłatom towarzyszącym strefie płatnego parkowania, głowiliśmy się nad przebudową zielonego skweru przy ulicy Wyczółkowskiego, wprowadzaliśmy poprawki do planu zagospodarowania Ogińskiego czy decydowaliśmy o powstaniu pierwszej na Siedlcach siłowni w Parku Bema, konsekwentnie trzymaliśmy się zasady:

Tyle sprzeciwu ile niezbędne tak dużo współpracy jak to tylko możliwe.

Ale przecież działania samorządu dzielnicowego to nie tylko opinie i stanowiska. Przez ostatnie lata skupiliśmy się na trzech płaszczyznach działania: mądrym i roztropnym wydatkowaniu niewielkich środków (przelicznik – 4 zł na mieszkańca, co dawało średnio 55 tys zł w skali roku), konsekwentnym przypominaniu Miastu o potrzebach Siedlec, głównie w dziedzinie remontów, rewitalizacji i inwestycji oraz włączaniu się w inicjatywy mieszkańców, głównie poprzez mediacje z urzędnikami i wsparcie merytoryczne.

W ramach budżetu rady zorganizowaliśmy kilkadziesiąt darmowych warsztatów, szkoleń, wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym: warsztaty artystyczne dla dzieci, pokazy filmów, turnieje i szkółki sportowe, porady, szkolenia, inicjatywy dla dzieci i seniorów, konkursy i obchody ważnych rocznic, w tym Święta Niepodległości. Inwestowaliśmy w małą architekturę, pojawiły się pierwsze ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i stojaki rowerowe. Wspieraliśmy również lokalne szkoły, głównie poprze zakup sprzętów multimedialnych i pomocy dydaktycznych.

W ramach promowania naszych potrzeb wśród urzędników, odbyliśmy kilkaset spotkań i zgromadziliśmy około pięciuset stron korespondencji, która stanowi ciekawe źródło wiedzy o relacjach administracja – samorząd. W efekcie tych działań, pojawiło się kilka remontów i inwestycji – remont i przebudowa ulicy Wyczółkowskiego, remont ulicy Kolonia Zręby, instalacja progów spowalniających, przebudowa sygnalizacji świetlnej, doraźne remonty schodów, wymiany uszkodzonych barierek, oczyszczanie nielegalnych wysypisk odpadów, a także – wpisanie do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych kompleksowej rewitalizacji ulicy Malczewskiego, projektu szacowanego na 20 mln zł.

Sfinalizowanie tej ostatniej sprawy to wielka misja i odpowiedzialność dla kolejnej rady. W końcu wreszcie, współpracowaliśmy z mieszkańcami w ramach ich mniejszych i większych projektów, zgodnie z naszym bazowym założeniem – aktywizacja i zachęcenie do działań obywatelskich to podstawa sukcesu. Współpracowaliśmy z mieszkańcami zabiegającymi o rewitalizację ulic, podwórek i zieleńców. Doradzaliśmy, ułatwialiśmy spotkania z urzędnikami i popieraliśmy słuszne projekty. Przez te ostatnie lata ukształtowała się na Siedlcach pozytywna sieć współpracy na styku Rady Dzielnicy – przychylnych urzędników – zaangażowanych mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Za jeden z większych sukcesów należy uznać wygraną w drugiej edycji budżetu obywatelskiego. To całkowicie społeczna inicjatywa, spierana od samego początku przez Radę Dzielnicy. W efekcie wspaniałej mobilizacji organizatorów poszczególnych projektów i wysokiej frekwencji zapewnionej przez aktywnych mieszkańców, udało się wygrać projekt rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 58. Projekt wart 500 tys zł! Dobrym podsumowaniem tej kadencji będzie utworzenie Domu Sąsiedzkiego (Domu Społecznego), a więc instytucji skupiającej szereg fundacji i stowarzyszeń oferujących ciekawą ofertę kulturalną, społeczną i rekreacyjną. Ten projekt jest już finalizowany!

Ciężko jest wymienić tak dużo inicjatyw w ograniczonej formie artykułu. Być może kiedyś, za kilka lat, powstania szersza publikacja na ten temat? A może to dobry materiał na pracę dyplomową analizującą meandry demokracji lokalnej – jak załatwiać sprawy mieszkańców, dysponując wyłącznie niewielkim budżetem, ograniczonymi kompetencjami opiniodawczymi i dużą dozą silnej woli? Można tylko wyrazić nadzieję, że radni kolejnej kadencji – nie tylko Siedlec, ale wszystkich dzielnic Gdańska – nie zwolnią tempa i znajdą czas na konsekwentne przypominanie władzom Gdańska, że rady dzielnic są niezbędnym elementem lokalnej demokracji, tak jak niezbędna jest decentralizacja działań i szersza partycypacja,  a więc oddawanie coraz większej decyzyjności, w tym o wydatkowaniu środków budżetowych, mieszkańcom.

15
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Siedlce 2011-2015

Przedszkole widziane oczami dziecka

„Jest takie miejsce, gdzie czas płynie zbyt szybko, gdzie po stopniach tęczy można się wspiąć do …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wielkość czcionki
Kontrast