czwartek, 25.07.2024
Ważne
Strona Główna » Rada Dzielnicy Siedlce » Konsultacje w sprawie Budżetu Dzielnicy na 2016

Konsultacje w sprawie Budżetu Dzielnicy na 2016

Rada Dzielnicy Siedlce niniejszym ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Dzielnicy na 2016 rok. Każdy mieszkaniec naszej dzielnicy ma możliwość zadecydować jaki projekt w bieżącym roku zostanie zrealizowany. Najpotrzebniejsze zgłoszone projekty zostaną poddane analizie i po przegłosowaniu na lutowej sesji Radny Dzielnicy, włączone do Budżetu Dzielnicy na obecny rok. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 12 lutego…

budzet_rady_plakat_2016

Zgłoszenia własnego projektu należy dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: zarzad@radasiedlce.pl
– dostarczając w postaci papierowej do Rady Dzielnicy, np. podczas specjalnego dyżuru, który odbędzie się 9 lutego w godz. 17:30 – 19:00
– przekazać dowolnemu Radnemu Dzielnicy podczas umówionego spotkania

Druk zgłoszenia do pobrania tutaj: POBIERZ DRUK ZGŁOSZENIA


REGULAMIN KONSULTACJI BUDŻETU DZIELNICY 2016

I. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Siedlec i zebranie puli projektów, które zostaną poddane ocenie Radnych Dzielnicy.

II. Organizator konsultacji społecznych

Rada Dzielnicy Siedlce

III. Uczestnictwo i zasady konsultacji

1. Projekty zgłaszają mieszkańcy dzielnicy Siedlce.

2. Jeden projekt nie może przekraczać wartości: 10.000 zł.

3. W zgłoszeniu projektu należy określić:
– nazwę projektu
– lokalizację projektu
– dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, ulicę zamieszkania) wraz z podaniem dokładnej lokalizacji projektu
– opis i uzasadnienie projektu
– oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie konsultacji budżetu dzielnicy Siedlce na 2016 rok.

4. Zgłoszone projekty muszą być zgodne z zakresem możliwych do realizacji projektów dzielnicowych zgodnie z  § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Siedlce.

Środki te (Rady Dzielnicy Siedlce) mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

5. Projekty mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na piśmie, na dyżurach i za pośrednictwem każdej innej metody pozwalającej na przyjęcie zgłoszenia przez przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Siedlce.

6. Ostateczna decyzja w sprawie zgłoszonych projektów zostanie podjęta za sprawą uchwały Rady Dzielnicy Siedlce o przeznaczeniu środków finansowych w miesiącu lutym.

źródło: http://radasiedlce.pl/index.php/aktualnosci/85-konsultacje-spoleczne-budzetu-dzielnicy-na-2016-rok

Sprzątanie Winnej Góry

Rada Dzielnicy Siedlce serdecznie zaprasza do aktywnego włączenia się w akcję sprzątania Winnej Góry z …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wielkość czcionki
Kontrast