wtorek, 27.02.2024
Ważne
Strona Główna » Rada Dzielnicy Siedlce » Kandydaci do Rady Dzielnicy Siedlce

Kandydaci do Rady Dzielnicy Siedlce

Przedstawiamy kandydatki i kandydatów do Rady Dzielnicy Siedlce w nadchodzących wyborach w dniu 24 marca br:

 

Ewa Ambrożewicz, emerytka, aktywna, sympatyczna, pełna energii i otwarta na ludzi. Swój wolny czas chciałaby spędzić angażując się społecznie. Zna problemy i marzenia lokalnej społeczności. Chciałaby angażować się w integrację ludzi, działać aktywnie w Domu Sąsiedzkim, np. inicjując klub szachowy, także rozmawiać, próbując zaradzić problemom i informować o różnych możliwościach. Najważniejsze, czego chciałaby kandydatka, to być blisko drugiego człowiek w gotowości pomocy.

Kacper Kłącz, 30 lat, logistyk i planista w międzynarodowej firmie działającej  w branży chemicznej. Absolwent Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomi w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. W nadchodzącej kadencji zamierza skupić się na poprawie infrastruktury i otoczenia przy ulicy Malczewskiego, która na długim swoim odcinku nie posiada nawet chodnika a stan drogi pozostawia wiele do życzenia. Jest to jedna z najbardziej zaniedbanych dróg na osiedlu jeśli nie najbardziej. Ponadto zamierza przeciwdziałać powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci oraz dbać o tereny zielone i utrzymanie czystości (regularne opróżnianie koszy na śmieci, nowe wiaty śmietnikowe czy też zakup nowych koszy, których jest po prostu za mało). Chciałby także wpłynąć na władze miasta w sprawie budowy większej ilości żłobków i przedszkoli gdyż sam jest rodzicem i widzi, że nie ma wystarczającej ilości miejsc dla dzieci w Gdańsku. Chciałby pomóc najbiedniejszym mieszkańcom dzielnicy oraz wynagrodzić uczniów szkół znajdujących się na Siedlcach, którzy uzyskali ponadprzeciętne wyniki w nauce albo wygrali konkursy sportowe.

Elżbieta Kowalska-Matuszewska – artysta plastyk o uznaniu międzynarodowym, nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego i Ministra Kultury i Sztuki. Juror konkursów plastycznych, nauczyciel zawodu. Obecnie prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa w Domu Sąsiedzkim „Zakopianka”. Mieszkanka Siedlec ul. Na Zboczu. Fascynuje się historią dzielnicy Siedlce, pięknymi brukowanymi uliczkami, ciekawą różnorodną architekturą, o którą chce wspólnie zadbać.

Mirosław Rafał Koźbiał, miejsce urodzenia: Gdańsk, rocznik: 1973, żonaty, jedno dziecko, wykształcenie: wyższe – licencjat Zarządzanie Jednostkami Administracji (WSSE w Gdańsku), praca: przedstawiciel handlowy w międzynarodowym koncernie (branża elektrotechniczna), hobby: historia Gdańska, działka, prowadzi na platformie YouTube kanał WMG VIDEO, który jest poświęcony historii Gdańska i okolic, uprawiany sport: petanque (gra w bule). Autor zwycięskiego projektu „Plac do gry w bule tzw. „Bulodrom” w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema”, zrealizowanego w ranach Budżetu Obywatelskiego, edycja 2018. Przez rok skutecznie walczył z Gdańskimi Nieruchomościami i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków o remont dachu zabytkowego domku ogrodnika przy ul. Kartuskiej 11. Chce skoncentrować swoje działania na pozyskiwanie środków miejskich, na cele związane z rewitalizacją obiektów zabytkowych na Siedlcach oraz chronić przed sprzedażą teren byłego Gimnazjum nr 2. Wraz z mieszkańcami, chce wywierać nacisk na radnych miejskich, aby przeznaczyć część środków ze sprzedaży terenów miejskich przy zbiegu ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej na rewitalizację dzielnicy i budowę basenu (na ternie b. GM 2). Chce propagować wśród mieszkańców dzielnicy grę w bule, aby w pełni wykorzystać walory nowego bulodromu. Będzie się starał udostępnić dla dzieci i młodzieży boiska szkolne, aby po lekcjach mogły z nich korzystać bez ograniczeń. Planuje podjąć próbę przeprowadzenia akcji edukacyjnej dla właścicieli psów, aby nauczyć ich sprzątania po swoich pupilach oraz rozbudować infrastrukturę osiedlową o nowe wybiegi dla psów i punkty z torebkami na odchody.

Andrzej Nawara, 32 lata. Wykształcenie wyższe, w 2011 obronił tytuł licencjacki na kierunku Administracji w specjalności administracja publiczna. W 2010 r. pomagał zbierać podpisy pod wnioskiem o powstanie pierwszej Rady Dzielnicy. Radny drugiej kadencji, w latach 2015 – 2017 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, w latach 2017 – 2019 Przewodniczący Rady Dzielnicy. Jako Przewodniczący pomagał mieszkańcom rozwiązywać problemy związane z dzielnicą. Zabiegał z sukcesem o remont ul. Szarej. Z ramienia Rady Dzielnicy był odpowiedzialny za organizację Spacerów Historycznych po Siedlcach. W przyszłej kadencji chciałby zadbać o Jaśniejsze Siedlce, czyli o ustawienie latarni w miejscach gdzie ich brakuje m.in. na ul. Skrajnej i na schodach łączących ul. Wyczółkowskiego i ul. Legnicką. Wnioskować o remont nawierzchni ulic i chodników na terenie dzielnicy m.in. ul. Goszczyńskiego, Malczewskiego, Zagórna i Kartuska wewnętrzna. Zadbać o park przy ul. Bema i park przy ul. Starodworskiej. Promować pamięć o pięknej i bogatej historii dzielnicy, poprzez spacery historyczne oraz ustawienie tablic opisujących ciekawostki historyczne związane z Siedlcami. Pomoc najbiedniejszym mieszkańcom dzielnicy oraz aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Piotr Grzegorz Pazdyka, 28 lat, radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Urodził się, wychował i wykształcił w dzielnicy Siedlce. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie jestem doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPiA UG. Interesuje się sportem motorowym i sprawami społecznymi. Jest sędzią sportowym, pilotem rajdowym, instruktorem sportu samochodowego, popularyzatorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, organizatorem zawodów sportowych, festynów i imprez o charakterze społecznym. Pełni obecnie funkcje: Wiceprezesa Automobilklubu Morskiego w Gdyni, arbitra Trybunału Polskiego Związku Motorowego, Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inicjatyw Międzypokoleniowych. Do kandydowania/startu w wyborach skłonił go widok na nieudaną realizację projektu „Ptasiego raju” z Budżetu Obywatelskiego na ulicy Zakopiańskiej oraz chęć poprawy stanu wiat śmietnikowych, śmietników, nierównych chodników i nieodmalowanych pasów na dzielnicy. W nadchodzącej kadencji zamierza skupić się nad bezpieczeństwem na ulicach (w tym odpowiednim oznakowaniem i oświetleniem przejść dla pieszych), stanem chodników i schodów, polityką śmieciową (w szczególności powstawaniem nowych wiat śmietnikowych oraz czystością wokół nich) oraz nadzorem społecznym nad realizacją budżetu obywatelskiego. Chce wykorzystać posiadane umiejętności i wykształcenie w pracy na rzecz najbliższego sąsiedztwa.

Jolanta Ewa Seremak-Ślesicka – (lat 36) Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim, wymiany studenckiej na Leuphana Univeristy of Luneburg, studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami w WSB oraz Aranżacji i Stylizacji Przestrzeni w SSW. Swoje zainteresowania od lat rozwija w dziedzinie rynku lotniczego oraz ekologicznych aspektach globalnego rozwoju gospodarczego. Od wielu lat pracownik korporacji, obecnie na stanowisku managerskim. Do niedawna członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz autor projektów dla Budżetu Obywatelskiego. W nadchodzącej kadencji zamierza skupić sie na poprawie infrastruktury drogowej i pieszej (szczególnie ulic: Malczewskiego, Na Zboczu, Narewskiej, Sołeckiej). Za priorytet stawia sobie poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez rewitalizację zapomnianych terenów zielonych, scieżek, schodów, utrzymanie czystości oraz eliminacje hałasu i zanieczyszczeń poprzez ekrany dzwiekochłonne od alei Armii Krajowej. Bardzo ważnym elementem jej działalności będzie integracja lokalnej społeczności i dobra komunikacja rady dzielnicy z mieszkańcami.

Joanna Małgorzata Sobańska, ma 34 lata, jest absolwentką SP 14 i VIII LO im. KEN na Siedlcach. Z wykształcenia biotechnolożka, pracuje w branży biotechnologicznej, we współpracy z uczelniami Trójmiasta. Działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem: ze względu na wiek, płeć, sytuację materialną. Angażuje się w działania mające na celu pomoc osobom niezamożnym, lokatorom mieszkań miejskich, młodzieży. Współtworzyła Gdański Model ds. Równego Traktowania w grupie „przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek”. Ma dwa koty, jej hobby to jazda na rowerze i śpiew. Postulaty dla Siedlec: Ratunek dla ciągu handlowo-usługowego wzdłuż ul Kartuskiej – remont nawierzchni oraz nacisk na obniżenie czynszów w miejskich lokalach użytkowych. Ocalenie historycznej zabudowy w ciągu najstarszej części dzielnicy wraz z przyległym terenem zielonym (dom z XVIII wieku przy ul. Kartuskiej 124a i okolica kamienicy z „kogutkiem”). Zachowanie funkcji publicznych byłego Gimnazjum nr 2 – najlepszym przeznaczeniem budynku byłaby pływalnia. Dbałość o tereny zielone i czystość – regularnie opróżniane kosze na śmieci, nowe wiaty śmietnikowe, troska o dobrostan drzew, zagospodarowane trawniki. Większa ilość zajęć integrujących społeczność. Powstanie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży na wzór Youth Point z Nowego Portu. Wspieranie wspólnot przy staraniach o zagospodarowanie podwórzy (m. in. konkurs Wspólne Podwórko). Dalsze starania o kompleksowy remont ul. Malczewskiego.

Piotr Urban, 30 lat, urodzony w Gdańsku, wychowany w dzielnicy Gdańsk – Siedlce, absolwent: Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarządca Nieruchomości. W nadchodzącej kadencji Rady chce skupić się na generalnym remoncie ul. Jacka Malczewskiego i ul. Zakopiańskiej poprzez pozyskanie środków od miasta za sprzedaż działek deweloperom przy ul. Powstańców Warszawskich oraz ul. Jacka Malczewskiego. Nawiązanie dialogu z deweloperami w sprawie rewitalizacji terenów przyległych do prowadzonych inwestycji na terenie dzielnicy i partycypowania w kosztach remontów ulic. Chce poprawić infrastrukturę parków przy ul. Bema/Zakopiańska oraz ul.Kartuskiej/Jacka Malczewskiego. Wyegzekwowanie od Gdańskich Nieruchomości skuteczniejszego nadzorowania nad utrzymaniem czystości i porządku, odśnieżania przez zleceniobiorców na terenie dzielnicy oraz poprawę ich pracy, poprzez lepszą opiekę techniczną i wykonywanie remontów podlegającym im nieruchomości (w szczególności zabytki przy ul. Kartuskiej 11 i 124A). Aktywizację Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz mieszkańców do rewitalizacji terenów przyległych do ich nieruchomości. Działanie na rzecz pozostawienia funkcji publicznej obiektu po Gimnazjum nr 2.

Barbara Walerych – radna dzielnicy Siedlce I i II kadencji. W 2014r. założycielka Stowarzyszenia „Dla Siedlec” i Stowarzyszenia „Nasze Siedlce” oraz inicjatorka programu Partnerstwa dla Siedlec. Przez 12 lat sekretarz Stowarzyszenia „Nasze Siedlce”, współorganizatorka wszystkich imprez Stowarzyszenia. Jedna z inicjatorów powstania Domu Sąsiedzkiego na Siedlcach. W 2018r. otrzymała medal Prezydenta Miasta Gdańska za wkład w rozwój miasta Gdańska oraz aktywną działalność w Radzie Dzielnicy Siedlce. Inicjatywy jako radnej dotyczyły społeczności dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów: klub brydżowy, nordic walking, gimnastyka korekcyjna kręgosłupa, kursy komputerowe, zajęcia plastyczne zakończone wernisażem, gry planszowe oraz organizacja corocznych zabaw Mikołajkowych. Cele w nowej kadencji: kontynuowanie działalności na rzecz seniorów, działanie w komisji do spraw kontaktów ze społecznością lokalną, stworzenie wolontariatu młodzieżowego pomocy dzieciom i seniorom oraz aktywne działanie w Domu Sąsiedzkim.

Wojciech Widzicki – 44 lata, psycholog biznesu, strateg, doradca i trener biznesu. Członek International Project Management Association, asesor w Konkursie Polish Project Excellence Award na najlepiej zarządzany projekt w Polsce. Radny dzielnicy Siedlce w latach 2015 – 2018. Członek zarządu odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Od 8 lat członek Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej numer 14. Na Siedlcach mieszka od urodzenia. W obecnej kadencji chce się skupić na poprawie bezpieczeństwa na dzielnic w otoczeniu szkół, gdzie pojawiają się nowe zagrożenia, bezpieczeństwie na drogach, szczególnie zwracając uwagę na drogi rowerowe i pieszych, czyli słabszych uczestników ruchu. Ważne są też remonty ulic naszej dzielnicy, szczególnie Malczewskiego, Na Zboczu i Skarpowej. Chce także zadbać o prawidłowe relacje z firmami deweloperskimi prowadzącymi inwestycje w naszej dzielnicy. Inwestycje zmieniające Siedlce są niezbędne, jednak nie mogą niszczyć jej infrastruktury i być zbyt uciążliwe dla mieszkańców. Jego uwaga jest również skupiona na integracji społeczności dzielnicy.

Jakub Wojciechowski – rocznik 1985. Przedsiębiorca, właściciel agencji pośrednictwa pracy. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad 10 lat pracy zawodowej angażował się w projekty mające na celu asymilację osób niepełnosprawnością poprzez ich aktywizację zawodową. Społecznik, aktywista. W 2017 roku pozyskał środki z Budżetu Obywatelskiego na remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem. Prywatnie miłośnik sportów wodnych, mieszkaniec ulicy Skarpowej. W nadchodzącej kadencji zamierza skupić się na integracji osób wykluczonych społecznie, zaangażowaniu w poprawę infrastruktury i otoczenia ulicy Skarpowej,  zaangażowaniu w poprawę infrastruktury i otoczenia ul. Malczewskiego, jest to jedna z najbardziej zaniedbanych obecnie części dzielnicy oraz na rewitalizacji terenów zielonych naszej dzielnicy.

* Za treści o kandydatach na radnych odpowiadają kandydaci przesyłający informacje o sobie.

Nowe nazwy parków na Siedlcach – konsultacje

Na ostatniej Sesji Rady Dzielnicy dyskutowano między innymi o nadaniu nazw parkom i skwerom znajdujących …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wielkość czcionki
Kontrast